Velkommen til Yrkesmessa torsdag 27. januar 2022

Velkommen til Yrkesmessa torsdag 27. januar 2022


Yrkesmessa 2022 vil bli gjennomført på ettermiddag/kveld i Sondrehallen på Orkdal vidaregåande skole, i tidsrommet 17:00 – 20:00.
Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte til å delta sammen med ungdommen, for å ta del i den informasjonen som blir gitt, til å vite om hvilke muligheter som finnes i vår egen region og hvilke valg ungdommen står overfor. Foreldre er som kjent en viktig brikke i elevenes fremtidige valg, de må derfor få anledningen til å få informasjon om fremtidige muligheter både når det gjelder studie- og yrkesvalg.

I 2021 ble det kun gjennomført en digital yrkesmesse. Den digitale plattformen viste seg å være en suksess med hensyn til å få informasjon om næringslivet i vår region, og hvilke studievalg som må tas for å kunne jobbe innenfor de forskjellige yrker/bransjer.
Denne digitale plattformen vil også i 2022 være et godt arbeidsverktøy for skole/elever i deres undervisning/læring om lokalt næringsliv.
Oppfordrer elever/skole og foreldre til å benytte siden aktivt både før og etter Yrkesmessa