Markedsfør din bedrift på vår digitale yrkesmesse

Markedsfør din bedrift på vår digitale yrkesmesse


Bli med på den digitale yrkesmessa og presenter ditt firma, bransje og hvilket yrke (er)
En fin mulighet for det lokale næringsliv til å profilere seg for skole, elever, foreldre/foresatte og næringsliv.

Siden er tilgjengelig for hele regionens skoler, så her er det muligheter for å rekruttere nye arbeidstakere i de kommende år.

Denne websiden kan brukes aktivt i undervisningen ved regionens ungdomskoler, men også til diskusjon i hjemmet. Den er enkel å bruke, elevene kan «surfe» rundt og ta stilling til hvilket yrkes- og studievalg de skal gå for i de kommende år (de har frist til å søke skoler 1. mars)

Presentasjon til siden vil være som følgende:

•   Kort informasjon om bedriften/bransjen (direkte til elever) Har dere lærlinger må dette tas med.

•   En kort videosnutt (bør ikke være lengre enn 2 minutter) hvor bedriften presenteres, gjerne et intervju av en ung ansatt eller lærling. En enkel video fra egen mobil er mer enn godt nok!

•  Studieløp: Hvilken skole og utdanningsløp kreves for å jobbe i dette yrket i deres bedrift? Skole og utdanningsprogram linkes opp (av web ansvarlig) slik at det er enkelt for elevene å se studieløpet.
 Direkte link til bedriftens hjemmeside

•  Bilder fra bedriften

Alt presentasjonsmaterialet sendes til toril@onf.no

Velkommen til digital yrkesmesse i 2021


Yrkesmessa 2021 blir «digital»


YRKESMESSA 4. februar 2021 – AVLYSES
www.yrkesmessa-orkland.no – overtar yrkesveiledninga

Messekomiteen har vedtatt å avlyse gjennomføring av yrkesmessa.
Årsak – viser til de rådende nasjonale og kommunale smittevern-tiltakene.

For å unngå at et helt årskull med elever skal gå glipp av yrkesveiledning og valg av utdanningsprogram, har vi valgt å gjennomføre en alternativ yrkesmesse med
www.yrkesmessa-orkland.no
Vi oppfordrer skolene til å bruke denne websiden i undervisningssammenheng, slik at elevene blir kjent med regionens næringsliv, for å kunne ta et yrkesvalg og vite hvilke utdanningsprogram de skal velge.

Det er viktigere enn noen gang å presentere sin bedrift på websiden, slik at elevene kan se hvilke muligheter som er i regionen, men også viktig for næringslivet med tanke på fremtidig rekruttering.

Alt presentasjonsmaterialet sendes til toril@onf.no som er ansvarlig for redigering på siden.

Vi ønsker også innspill fra dere på saker og ting som kan presenteres på «Siste nytt».
For eksempel legge ut en konkurranse til elevene slik at de må lese mer om akkurat din bedrift.
Vi har tenkt å lage intervju med elever m.h.t. yrkesvalg, og lærerne kan legge ut arbeidsoppgaver til elevene.

Pris for deltakelse vil være likt som tidligere yrkesmesse:
Medlem av ONF kr. 1.500,-
Ikke medlem av ONF kr. 2.000,-

Benytt denne muligheten til å presentere din bedrift for elever, lærere, foreldre, arbeidssøkende og alle som ønsker å lære mer om regionens næringsliv.
De som allerede er påmeldt trenger ikke å gjøre noe, de er allerede registrert.
For de som ikke er påmeldt, gå til  https://www.yrkesmessa-orkland.no/paamelding-naeringsliv/        og registrere dere for deltakelse.

OBS! Deadline for innlevering av presentasjonsmateriell er satt til 4. februar, fra denne datoen må siden være klar for undervisning

Sammen skal vi få til en flott alternativ yrkesmesse 😊

Med vennlig hilsen
fra messekomiteen for Yrkesmessa 2021