Endelig klar for en fysisk yrkesmesse igjen :-)

Endelig klar for en fysisk yrkesmesse igjen :-)


Mer enn noen gang tidligere er det viktig at næringslivet presenterer seg for sitt kommende arbeidskraftsbehov, og med det er med på å vise frem det mangfoldet vi har i våre ulike bransjer, og ikke minst hvilke yrkesmuligheter som finnes i vår region.

For første gang siden 2019 arrangerer vi nå en fysisk yrkesmesse igjen, med vår digitale www.yrkesmessa-orkland.no som et suppliment til den fysiske messa.

Dato: 26.01.23
Tid: 18.00 – 21.00
Sted: Sondrehallen (Orkdal vg.skole)

Kampen om kompetent arbeidskraft har vel aldri vært mere tilspisset, så vær med på å synliggjøre din bedrift/dine fagområder/bransjer under årets yrkesmesse både på stand i Sondrehallen og på www.yrkesmessa-orkland.no 2023.
www.yrkesmessa-orkland.no er en digital plattform som blir flittig brukt i skolen igjennom hele året, i faget utdanningsvalg.
Her blir bedriftene presentert gjennom bransjer, og egnet studieløp vil være direkte linket opp til de videregående skolene.
Vi oppfordrer de bedriftene som allerede presenteres på siden om å ta en gjennomgang slik at innholdet er oppdatert.

Pris for presentasjon på digital plattform: Kr. 1500,-
Pris på stand i Sondrehallen : Kr. 1500,-

Vær med på den viktige veiledningen for ungdom inn mot fremtidig studieretning og yrkesvalg og vel møtt til Yrkesmessa 2023.


Digital yrkesmesse også i 2022


YRKESMESSA 27. januar 2022 – AVLYSES
www.yrkesmessa-orkland.no – overtar yrkesveiledninga

Messekomiteen har vedtatt å avlyse gjennomføring av yrkesmessa.
Årsak – viser til de rådende nasjonale smittevern-tiltakene.

For å unngå at et helt årskull med elever skal gå glipp av yrkesveiledning og valg av utdanningsprogram, har vi som i 2021 også valgt å gjennomføre yrkesmessa 2022 digitalt.
Skolene er allerede godt kjent med siden og den blir brukt aktivt i faget utdanningsvalg.
Her blir de kjent med regionens næringsliv, for så å kunne ta et yrkesvalg og vite hvilke utdanningsprogram de skal velge.

Det er viktigere enn noen gang å presentere sin bedrift på websiden, slik at elevene kan se hvilke muligheter som er i regionen, men også viktig for næringslivet med tanke på fremtidig rekruttering.

Alt presentasjonsmaterialet sendes til toril@onf.no som er ansvarlig for redigering av siden.

Benytt denne muligheten til å presentere din bedrift for elever, lærere, foreldre, arbeidssøkende og alle som ønsker å lære mer om regionens næringsliv.

Sammen skal vi få til en flott alternativ yrkesmesse 😊

Med vennlig hilsen
fra messekomiteen for Yrkesmessa 2022


Velkommen til Yrkesmessa torsdag 27. januar 2022


Yrkesmessa 2022 vil bli gjennomført på ettermiddag/kveld i Sondrehallen på Orkdal vidaregåande skole, i tidsrommet 17:00 – 20:00.
Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte til å delta sammen med ungdommen, for å ta del i den informasjonen som blir gitt, til å vite om hvilke muligheter som finnes i vår egen region og hvilke valg ungdommen står overfor. Foreldre er som kjent en viktig brikke i elevenes fremtidige valg, de må derfor få anledningen til å få informasjon om fremtidige muligheter både når det gjelder studie- og yrkesvalg.

I 2021 ble det kun gjennomført en digital yrkesmesse. Den digitale plattformen viste seg å være en suksess med hensyn til å få informasjon om næringslivet i vår region, og hvilke studievalg som må tas for å kunne jobbe innenfor de forskjellige yrker/bransjer.
Denne digitale plattformen vil også i 2022 være et godt arbeidsverktøy for skole/elever i deres undervisning/læring om lokalt næringsliv.
Oppfordrer elever/skole og foreldre til å benytte siden aktivt både før og etter Yrkesmessa