top of page

Ønsker du en kort og praktisk IT-utdanning spisset mot arbeidsmarkedet, kan du søke vår fagskole i Trondheim, Hamar eller Oslo.

 

Du kan begynne på fagskolen Centric IT Academy selv om du ikke har spesielle IT-kunnskaper fra før. Vi gir deg den formelle utdanningen som kreves! Siden 2008 har vi gitt utdanning og arbeid til hundrevis av studenter.

Fagskolen er en del av IT-selskapet Centric som arbeider både med salg og drift av løsninger og tjenester, samt utdanning og rekruttering av personer til IT-verdenen. Centric rekrutterer studenter direkte fra fagskolen etter avgangseksamen!

Se hvordan vi kan gi deg jobb her!


 

Vi gjør studiehverdagen enklere:
 

  • Vi vektlegger den praktiske delen av stoffet mer enn den teoretiske.

  • Obligatorisk undervisning 2-3 dager per uke gjør det enkelt å kombinere studier med deltidsjobb.

  • Vi underviser i ett og ett emne av gangen, slik at du ikke behøver lese på flere fag samtidig.

  • Fagene revideres årlig for å sikre at utdanningsplanen reflekterer den raske utviklingen i IT-næringen

 

 

 

Her er noen tilbakemeldinger fra tidligere studenter:

«Jeg studerte til System og Nettverksadministrator på IT Academy. Det beste ved studiet foruten aktuelle fag og gode instruktører, var mulighetene for jobb i Centric etter fullførte studier.

Etter studiene fikk jeg jobb i Centric IT som Researcher. Her har jeg vært i over 2 år, og jobber med å intervjue og kvalitetssikre kandidater til oppdrag for Centrics kunder.

Jeg stortrives i jobben og er veldig glad for at jeg valgte Centric IT Academy!»

 

«Jeg gikk 2 år på Centric IT Academy og hadde fast deltidsjobb ved siden av studiet. To til tre undervisningsdager i uka gjorde dette mulig.

Instruktørene var helt oppdaterte på de fagene de underviste i. Når de ikke underviser, jobber de på Centric med de samme fagområdene.

Skolen har lagt opp fagene så alle emner var lette å følge. Det å kunne fokusere på ett enkelt emne om gangen er prima!

Etter mitt siste skoleår, hjalp Centric meg ut i jobb. Det gikk ca 4 uker fra skoleslutt til jeg fikk fast ansettelse i Centric som IT konsulent hos EVRY Innlandet. Så denne skolen har utmerket seg på ansatte, samarbeid og ikke minst hjulpet meg med en utdanning som førte til jobb!!!»

 

Les flere tilbakemeldinger her.

.png

Datateknologi, server- og nettverksdrift er studiet for deg som ikke har studert IT tidligere. Dette er en grunnutdanning som man kan bygge videre på og som gjør det mulig å fortsette i forskjellige retninger. Hardware, klient/server, nettverk og sikkerhet er noen av emnene. Du vil lære hvordan du best kan løse ulike IT-problemer, gi støtte til brukere og råd om valg av riktig datautstyr i forhold til behov.
 

System og Nettverksadministrator er en naturlig fortsettelse av Datateknologi-studiet og tas av de fleste studenter som studieår 2. Studiet gir en spisset kompetanse mot teknologi og løsninger som benyttes i ledende IT-miljøer innen servere, nettverk og skyløsninger.

Begge studier kan finansieres via Lånekassen og gir 60 studiepoeng.
 

Cyberforsvaret
 

Har du lyst til å jobbe i cyberforsvaret? Dersom du tar studiet system- og nettverksadministrator vil dette kunne være mulig. Underveis i studiet kan du søke opptak og signere kontrakt som gir fast ansettelse etter studiene.

Forsvaret har et stort behov for teknisk kompetanse.
Cyberforsvarets egne Spesialistskole produserer hvert år inntil 40 cyberteknikere, men klarer ikke å dekke Forsvarets behov. Derfor rekrutteres teknikere fra fagskolen Centric IT Academy.

Som cybertekniker kan du jobbe i mange forskjellige avdelinger i Forsvaret, og du kan få en lang tjenestetid i et spennende miljø. Tjenestestedene er spredt over hele landet med spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet cybermilitær virksomhet

Det gir den enkelte mulighet til høy grad av fleksibilitet både med tanke på lokasjon, avdeling og arbeidsoppgaver, og ikke minst en karriere full av utvikling og muligheter.
 

Les mer om Cyberforsvaret her.

.png

Mer informasjon om skolen og studiene finner du på https://itacademy.no/

Skjermbilde 2023-01-12 kl. 22.31.11.png
bottom of page