top of page

Elkem ASA Thamshavn

NIC_8315-1a-1024x416.jpeg

Vi i Elkem er med på å løse noen av verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, energisikkerhet og urbanisering. Som en av verdens ledende produsenter av silikoner og silisiumløsninger, jobber vi hver dag for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig fremtid.

Elkem har produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og spesialsilikoner, samt sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Vi er 6200 ansatte fordelt på 29 verk og salgskontorer i 28 land.

Et av disse verkene finner du i Orkanger, hvor Elkem Thamshavn holder til.

Thamshavn er et moderne og velutstyrt smelteverk med en årlig produksjonskapasitet på 50.000 tonn Silisium, 28.000 tonn Microsilica® samt et eget energigjenvinningsanlegg som gjenvinner i overkant av 25 % av tilført elektrisk energi.

Silisium selges til aluminium-, kjemisk-, og solcelleformål, mens Microsilica® hovedsakelig selges til ildfastmarkedet. Elkem Thamshavn har gjennomført viktige investeringer som skal føre til at bedriften blir verdens mest energieffektive og miljøvennlige silisiumverk.

Verket har i dag ca.145 ansatte med ulik bakgrunn og utdannelse. Vi rekrutterer fagarbeidere bl.a. gjennom lærlingeordningen, og er i dag godkjent lærebedrift innenfor områdene:
* Kjemiprosess
* Elektriker
* Automasjon
* Dataelektronikk
* Industrimekaniker
* Laboratoriefag
* Logistikk


Vi har akkurat lagt ut stillingsannonse for lærlinger som vi ønsker å ta inn fra sommeren, og håper du sender en søknad dersom du synes det virker spennende å jobbe i Elkem.

Flere av våre fagarbeidere fortsetter i utdanningsløp etter at de har vært ansatt en periode hos oss, enten ved å ta et nytt fagbrev, gjennom Teknisk Fagskole eller gjennom påbygning og Bachelor eller Mastergradsløp.

Elkem har et tett samarbeid med NTNU, og de fleste ingeniørene som arbeider på Thamshavn, er rekruttert fra studieretningene som NTNU tilbyr i Trondheim.

bottom of page