top of page
Skjermbilde 2023-02-17 kl. 10.17.21.png

FLOW VVS Orkland er en kompetent, profesjonell og pålitelig samarbeidspartner som gir kunden trygghet for en profesjonell gjennomføring også av de mest krevende prosjekter og kontrakter.

Vi skal skape og sikre varige verdier for våre kunder.

Det er ikke bare en håndverksmessig utførelse våre kunder kjøper av oss. De kjøper en kvalitetssikret løsning. Den håndverksmessige utførelsens ønskede resultat bygger på inngående kunnskap, omfattende og spesialisert kompetanse, og bred erfaring. Vår kompetanse og gjennomføringsevne bidrar slik til å gi våre kunder sikker drift og nye oppdrag.

Vår evne til å sikre kundens hverdag og gjennomføre prosjekter til avtalt tid og pris, viser seg i det vi gjør. Vi holder det vi lover og gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi er lojale mot kunden, prosjektet og hverandre, og anstrenger oss for å innfri de forventninger som kunden til enhver tid har til oss.

God planlegging og sterk gjennomføringsevne er egenskaper og kvaliteter som vi ønsker at kundene skal forbinde og omtale oss med.

For å møte de garantier og gi trygghet i gjennomføringen overfor våre kunder, er det alfa og omega at vi har dyktige fagarbeidere med oss som firmaets ansikt utad. Vi i FLOW VVS Orkland AS jobber meget godt og målrettet for å skape en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med et topp arbeidsmiljø for ferdig utdannede fagarbeidere og personell med prosjekt- og faglederkompetanse, og i løpet av inneværende få på plass et godt lærlingeprogram med tett oppfølging av kompetent fagpersonell.

Ta kontakt ved evt. spørsmål. Kontaktinformasjon finne du via vår hjemmeside.

bottom of page