top of page

Lærling i Orkland Kommune

Laerling2.png
84108687_2780371895377056_8710652421744885760_n.jpeg

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe på en arbeidsplass i Orkland kommune.
Her får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget.

Du får oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden av våre medarbeidere som selv har utdanning og kompetanse innen faget ditt. Du får en egen veileder som har ansvaret for at du får den opplæringen du skal ha. Vi har samling med lærlingene to ganger i året, første gang rett etter oppstart. Underveis i læretiden bruker lærlingene digital opplæringsbok for å dokumentere, skrive logg og gjøre oppgaver som er relatert til den praksisen du har.

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får fagbrev etter bestått prøve. Du er da ferdig utdannet fagarbeider.

Orkland kommune er godkjent lærebedrift for flere fag:​


 

  • Helsearbeiderfaget

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget

  • Dataelektronikerfaget

  • IT-drift

  • Ernæringskokkfaget

  • Brannforebyggerfaget

  • Kontor- og administrasjonsfaget

  • Aktivitørfaget

  • Renholdsoperatørfaget


 

For de fleste fag er læretiden 2 år, unntaket er feierfaget som er 3 år og dataelektronikerfaget som er 1 ½ år.

Lønn under utdanning
I læretiden får du lønn fra Orkland kommune. Lønna øker etter hvert som du kommer lengre ut i læretiden. Årslønn for en nyutdannet fagarbeider er pr i dag 363 700,-, og som lærling får du en prosentandel av denne. Prosentandelen varierer ut fra hvor lang læretid du har.

Om du har to års læretid som det er i de fleste fag vil prosentandelen være slik fordelt:
1. halvår: 30 % lønn
2. halvår: 40 % lønn
3. halvår: 50 % lønn
4. halvår: 80 % lønnNår du er lærling kan du også søke lån og stipend fra Lånekassen.

Du må søke om lærlingeplass
I februar hvert år legger vi ut utlysning etter lærlinger. Utlysningen finner du på våre hjemmesider: www.orkland.kommune.no og vi publiserer også utlysningen på Facebook. Vil du søke så må skriftlig søknad sendes elektroniske fra vår hjemmeside.

Hvilke fag vi lyser ut etter kan variere fra år til år, så følg med!  :-)

Barnehage-2-kopi-2-1024x768.jpeg
Laerling1.png
bottom of page