Norsk Kylling

Norsk Kylling


Norsk Kylling AS og søsterselskapet Hugaas Rugeri AS er 100 % eid av REMA 1000 og produserer 30 % av alt hvitt kjøtt i Norge. Sammen med våre 150 produsenter sikrer vi en bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt, og sunn og trygg mat av høyeste kvalitet til REMA 1000-kunder i hele Norge.

Norsk Kylling er i dag lokalisert på Støren, ca. 4,5 mil fra Trondheim, men vil fra høsten 2021 være i produksjon i ny fabrikk på Orkanger.

Hugaas Rugeri er lokalisert i Soknedal, ca. 5,5 mil fra Trondheim. Selskapene har til sammen 360 ansatte og omsetter for 1 mrd.

Selskapene har de siste årene vært gjennom en betydelig omstillings- og utviklingsprosess og har betydelige ambisjoner for vekst og utvikling.

Vår målsetting er å skape verdens beste næringsmiddelverdikjede gjennom å være best på dyrevelferd, arbeidsmiljø, kvalitet og miljø.