Opplæringskontoret for transporfag SA Trøndelag

Opplæringskontoret for transporfag SA Trøndelag


Velkommen til en prat med oss på Opplæringskontoret for transportfag.
Vi er et bransjekontor for yrkessjåfører og logistikkoperatører og følger opp
lærlinger og bedrifter. Vi har over 200 medlemsbedrifter. Vi har
lastebilsimulator med oss, kom og test!
Velkommen for en prat med oss på vår stand.

Bli logistikkoperatør

Bli yrkessjåfør