Om yrkesmessa

Om yrkesmessa

Yrkesmessa 27. januar kl. 17.00 - 20.00 ved Orkdal vgs


Mer enn noen gang tidligere er det viktig at næringslivet presenterer seg for kommende arbeidskraft, viser det mangfoldet vi har i de forskjellige bransjene, og hvilke yrkesmuligheter som finnes i vår region.

Kampen om kompetent arbeidskraft tilspisser seg, så bli med på å presentere din bedrift/dine fagområder/bransjer på yrkesmessa 2022.
Vi ønsker å invitere foreldrene til å delta sammen med ungdommen i år for å skape et enda større engasjement rundt studie- og yrkesvalg. Yrkesmessa vil derfor foregå på ettermiddag-/kveldstid.

Det vil også være muligheter til å delta på bransje-seminarer denne kvelden.
Nærmere informasjon om dette kommer etter hvert.

Presentasjon av bransjer på hjemmesiden

I tillegg til den fysiske messa som arrangeres ved Orkdal vgs. har vi denne digitale plattformen som ble etablert i 2021.
Her blir bedriftene presentert gjennom bransjer, og studieløp for yrkesvalgene er direkte linket opp til de videregående skolene.
Her vil man også finne en direktelink til utstillerne sin hjemmeside og en presentasjon av bedriften.
En fin mulighet til å bli bedre kjent med bedriftene i vår region

Vær med på den viktige veiledningen for ungdom inn mot fremtidig studieretning og yrkesvalg.
Delta på YRKESMESSA 2022


Påmelding for næringsliv