Om yrkesmessa

Om yrkesmessa

Presentere ditt firma på denne digitale plattformen - yrkesmessa-orkland.no


Mer enn noen gang tidligere er det viktig at næringslivet presenterer seg for kommende arbeidskraft, viser det mangfoldet vi har i de forskjellige bransjene, og hvilke yrkesmuligheter som finnes i vår region.

Presentasjon av bransjer på hjemmesiden

Her blir bedriftene presentert gjennom bransjer, og studieløp for yrkesvalgene er direkte linket opp til de videregående skolene.
Her vil man også finne en direktelink til utstillerne sin hjemmeside og en presentasjon av bedriften.
En fin mulighet til å bli bedre kjent med bedriftene i vår region

Vær med på den viktige veiledningen for ungdom inn mot fremtidig studieretning og yrkesvalg.
Presenter ditt firma på den digitale plattformen yrkesmessa-orkland.no


Registrer deg her