Påmeld. næringsliv

Påmeld. næringsliv

Nå er det viktigere enn noen gang å vise seg frem for kommende arbeidstakere, og ikke minst vise det store yrkesmangfoldet som finnes i regionen vår.


Yrkesmessa arrangeres digitalt


Påmelding

Bli med som utstiller

BRANSJEVERDEN

Vi har valgt å presentere de forskjellige branjer/yrker/firma inn i ulike bransjeverdener.
I de ulike bransjerverdener kan dere lese mer om hver enkelt utstiller på yrkesmessa. Hvilke utdanningsretning som må velges for de forskjellige bransjer og en direkte link til de ulike bedriftene.

Link til kontaktpersoner for bransjer

BRANSJEVERDEN