top of page

Politiet

 

 

Trøndelag Politidistrikt

Politi- og lensmannsetaten er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige. Den er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Etaten styres av to sidestilte organer, Politidirektoratet (POD) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og består for øvrig av tolv politidistrikter, fem særorganer, Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester.

Som ansatt i politiet har man en spennende og variert arbeidshverdag, og hvor ingen dager er like. Politiets arbeidsoppgaver er bl.a. å opprettholde vakt- og beredskap, etterforskning og forebyggende. Arbeidsoppgavene som Politiet har er mange og forskjellige. Under vil det kort nevnes noen eksempler på hva som menes med den tredelte inndelingen som ble presentert over.

Med å opprettholde vakt- og beredskap kjører Politiet patrulje og får oppdrag fra operasjonssentralen.  

Ved å arbeide med etterforskning tar vi i mot anmeldelser, gjennomfører avhør og driver med sporsikring.

Forebyggende arbeid kan være blant annet at vi gjennomfører bekymringssamtaler, møter med samarbeidspartnere og foredrag på skolen

Politiutdanningen går over 3 år, og etter endt utdanning får man en bachelorgrad. Under 1 og 3 studieår sitter man på skolebenken mens i 2 studieår er man ute i praksis hele året.

For mer info kan dere gå inn på PHS.no.

bottom of page