top of page

St.Olavs hospital avd Orkdal

Orkdal-sykehus_bygg2-1024x305.jpeg

Orkdal Sjukehus er en av Orklands største arbeidsplasser. Sykehuset er en del av St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Orkdal Sjukehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi.

Sykehuset har 85 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi.

Vi har lærlinger i flere fag og samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene.

Spør oss om mulighetene ved Orkdal Sjukehus.  
Snakkes!

bottom of page